บุญฤทธิ์พระโพธิญาณเถร–หลวงพ่อชารุ่นออกน้ำมนต์

หลวงพ่อชาองค์นี้ มีแปลกประหลาดตรงที่หากว่าอากาศชื้นฟ้าชื้นฝน จะเกิดหยดน้ำออกมาจากองค์พระมาเกาะที่ผิวอย่างเห็นได้ชัด

บางคนอาจเห็นเป็นปาฏิหาริย์ แท้จริงแล้วลูกศิษย์ผู้กดพิมพ์พระรุ่นนี้เกิดคิดพิสดารเอาน้ำเกลือมาผสมใส่ในเนื้อ

โดยเอาน้ำเกลือที่เหลือติดก้นขวดซึ่งแพทย์นำมาถวายหลวงพ่อคราวอาพาธผสมใส่ เลยเกิดเป็นพระรุ่นมีน้ำมนต์ออกมาได้เอง

จำนวนมีไม่มากประมาณหลักสิบต้นๆ หายากใช่เล่น

บางคนแค่ได้ยิน เป็นตำนานแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน