พระพิฆเนศ ๒ แผ่นดิน ปางอุ้มชายา

พระพิฆเนศเท่าที่มีการจัดสร้างขึ้นในประเทศอินเดียนั้นมีอยู่ทั้งหมด ๓๒ ปาง

เป็นปางอุ้มชายา ๘ ปาง

พระพิฆเนศมีชายา ๒ องค์ มีพระนามว่า สิทธิและพุทธิ

ปางอุ้มพระชายาทั้งสองก็มี

ปางอุ้มอุ้มพระชายาองค์เดียวก็มี

ความมุ่งหมายของปางอุ้มพระชายาเพื่ออำนวยผลให้ครอบครัวประสพแต่ความมั่นคง มั่งคั่ง มากบริวาร เปี่ยมด้วยความสุขความเจริญ ปราศจากทุกขภัยทั้งสิ้น โดยนัยแล้วเป็นที่เสน่หาเมตตารักไคร่ของคนทั้งปวงด้วย

ส่วนอาวุธและสิ่งของที่ทรงถือในพระหัตถ์ของพระพิฆเณศมีความหมายไปต่างๆกัน เช่น :

บ่วงบาศก์(Pasha)ทรงใช้ผูกมัดรัดรึงคนที่ประพฤติผิดศีลธรรมให้กลับกลายเป็นคนดี ทั้งยังหมายถึงการลากจูงคนทั้งหลายให้เดินตามรอยพระบาทของพระองค์

ดอกบัว(Padma) คล้ายกับดอกบัว 4 เหล่าของศาสนาพุทธ (เปรียบเสมือนคนทุกชั้นทุกภูมิที่ทรงเมตตาอุ้มชู)

งาหัก (Bhagnadanta) ถ้าทรงถือปลายชี้ขึ้นฟ้า หมายถึงการออกรบ แต่ถ้าทรงถือปลายงาชี้ลงพสุธา หมายถึงการศึกษาวิทยา

ขนม (Modakapatra) หมายถึงความอุดมสมบูรณ์

งูที่พันอยู่รอบพระอุทรแสดงถึงพลังที่มีอยู่โดยรอบ

หนูที่ทรงใช้เป็นพาหนะแสดงถึงความไม่ถือพระองค์และพร้อมที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีชีวิตเล็กๆซึ่งเป็นที่รังเกียจของมนุษย์โดยมาก

โดยเฉพาะคำว่า โอม (ॐ) เป็นเสียงที่แสดงถึงความเป็นสัจจะของสุริยจักรวาล

ฯลฯ

พระพิฆเนศปางอุ้มพระชายา ไม่ค่อยได้เห็นว่ามีจัดสร้างขึ้นในประเทศไทย (อาจไม่เคยมีการสร้างมาก่อน) การจัดสร้างครั้งนี้ต้องใช้ความกล้าหาญเป็นอย่างมาก ไหนจะเกรงว่าผู้คนทั้งหลายและครูบาอาจารย์ทุกรูปที่จะประสิทธิประสาทวิทยาอาคมอาจไม่เห็นด้วย

แต่แล้วการณ์กลับเป็นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง

หลวงพ่อหนูอินทร์ กิตติสาโร ถึงกับแสดงความสนใจพระพิฆเนศเป็นพิเศษ ท่านออกปากว่า ผงที่อุดอยู่ด้านหลังพระพิฆเณศสำคัญมาก

พระอาจารย์สะหว่าง สุทัมโม วัดโพสรีสะหว่างรัดตะนาราม (วัดหลัก33) เมืองปากซ่อง สปป.ลาว บอกว่า พระพิฆเนศชุดนี้เป็นอำนาจ วาสนา และโชคลาภ เหมาะสำหรับการติดต่อธุระกิจการค้า หรือเข้าหาเจ้านายจะดีมาก

อาจารย์ปู่ซาสุด โซทิกาน ดอนสำโฮง บอกว่า พระพิฆเนศชุดนี้สำเร็จตามปรารถนา ผู้นับถือบูชาอธิษฐานเอา ทั้งยังขจัดปัดเป่าอุปสรรคศัตรูหมู่มารเพทภัยทุกอย่างไม่กล้ำกราย

—-

รายละเอียดการจัดสร้างพระพิฆเณศ ๒ แผ่นดิน ปางอุ้มพระชายา

 

๑/ พระพิฆเนศ ๒ แผ่นดิน เนื้อปลอกลูกปืน ตอกโค๊ดตัวอักษรธัม “สะหว่าง” สร้างขึ้นเพื่อถวายพระอาจารย์สะหว่าง วัดโพสรีสะหว่างรัดตะนาราม (วัดหลัก33)
จัดสร้างจำนวนสุทธิ ๗๕๔ องค์
ถวายพระอาจารย์สะหว่าง ๕๐๐ องค์
แบ่งให้คณะศิษย์ฝ่ายลาว ๑๐๐ องค์
นำกลับเมืองไทย ๑๕๔ องค์

———–

 

๒/ พระพิฆเนศ ๒ แผ่นดิน เนื้อปลอกลูกปืน ตอกโค๊ดตัวอักษรธัม “ซาสุด” สร้างขึ้นเพื่อถวายอาจารยปู่ ซาสุด โชติกาน ดอนสำโฮง
จัดสร้างจำนวนสุทธิ ๗๕๔ องค์
ถวายอาจารย์ปู่ซาสุด ๕๐๐ องค์
แบ่งให้คณะศิษย์ฝ่ายลาว ๑๐๐ องค์
นำกลับเมืองไทย ๑๕๔ องค์

——————

 

๓/ พระพิฆเนศ ๒ แผ่นดิน เนื้อนวโลหะ แบบ ๓ โค๊ด
จัดสร้างจำนวนสุทธิ ๒๘ องค์
สำหรับแจกจ่ายในกลุ่มผู้จัดสร้าง

——————-

 

๔/ พระพิฆเนศ ๒ แผ่นดิน เนื้อพิเศษ แบบ ๓ โค๊ด
จัดสร้างจำนวนสุทธิ ๓๗๐ องค์
นำกลับมาฝั่งไทยทั้งหมดสำหรับจำหน่ายหาทุนสำรองไว้จัดสร้างพระถวายครูบาอาจารย์และกิจการกุศลต่อไป

————–

มวลสารอุดด้านหลัง คือผงสำคัญสารพัดอย่าง หลายร้อยพระอาจารย์ สะสมไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างพระครั้งแรกเรื่อยมาจนจารนัยไม่ไหว ส่วนหอยพริกที่ฝังไว้นั้นเป็นของหลวงปู่อ่อน วัดลุมพินี จ.พังงา

 

หลวงปู่อ่อน วัดลุมพินี : https://web.facebook.com/ampol.jane/posts/2290115227707297

 

องค์ปลุกเสกพระพิฆเณศ ๒ แผ่นดิน ๔ พระอาจารย์

๑/ หลวงปู่หา สุภโร วัดสักกะวัน เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสก วันที่ ๒๑ ธค.๒๕๖๑

 

๒/ หลวงพ่อหนูอินทร์ กิตติสาโร วัดป่าพุทธมงคล เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสก ตลอดคืนวันที่ ๒๒ ธค. ๒๕๖๑

 

๓/ พระอาจารย์สะหว่าง สุทัมโม  วัดโพสรีสะหว่างรัดตะนาราม (วัดหลัก33) เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสก วันที่ ๑๖ มีค.๒๕๖๒

 

๔/ อาจารย์ปู่ซาสุด โชติกาน ดอนสำโฮง เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสก วันที่ ๑๗ มีค.๒๕๖๒

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน