สังฆทานคืออะไร ?

เกี่ยวกับสังฆทาน ยังมีผู้ไม่เข้าใจอยู่มาก

สังฆทานนั้น..พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีอานิสงส์มาก

เรียกว่ามากกว่าถวายทานแด่พระพุทธองค์อีกด้วย

คนได้ยินเช่นนั้นจึงนิยมทำสังฆทานกันเยอะแยะไปหมด ทำกันมาตลอดทุกยุคสมัย เพราะอยากได้บุญมาก อยากได้อานิสงส์ใหญ่

แต่ก็มีไม่น้อยที่ทำสังฆทานไม่เป็น ทำไม่ถูกต้อง ด้วยไม่ทราบว่าสังฆทานคืออะไร

สังฆทานนั้นถือว่าเป็นการสืบพระศาสนา คือส่งเสริมให้พระสงฆ์ทั้งหมดดำรงอยู่ได้

หากจะเฉลียวใจสักนิดนึง จะนึกออกนะครับ

สังฆ หรือ สงฆ์ นั้นหมายถึงพระจำนวนมากตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป จนถึงพระทั้งวัด หรือทั้งประเทศ

สังฆ หรือ สงฆ์ ไม่ได้หมายถึงพระรูปเดียว แต่หมายถึงพระหลายๆรูป
พระรูปเดียวใช้คำว่าภิกษุหรือพระภิกษุ

โดยมากเรามักได้ยินว่า พระภิกษุสงฆ์ จึงทำให้ลืมไปว่า สงฆ์คือส่วนรวม ภิกษุคือส่วนตัว

ถ้าหากการไปถวายสังฆทานโดยกำหนดในใจว่าจะไปถวายสังฆทานอย่างจำเพาะเจาะจงกับหลวงปู่หลวงพ่อองค์ใดองค์หนึ่งนั้น..ไม่เป็นสังฆทาน

เป็นการถวายทานธรรมดาให้หลวงปู่หลวงพ่อรูปเดียวเป็นส่วนตัวเท่านั้น

ถวายสังฆทานที่ถูกต้องคืออย่างนี้.. ให้ตั้งเจตนาว่าจะไปถวายสังฆทานจริงๆ คือถวายให้เป็นของส่วนกลางแก่พระสงฆ์ทั้งหมด

เข้าไปบอกพระในวัดว่าเราจะถวายสังฆทาน ทางวัดจะจัดพระรูปใดมารับก็ได้ จะเป็นพระหนุ่ม พระแก่ บวชใหม่ บวชนานก็ช่าง ให้มีความยินดีในใจที่ได้ถวาย

นั่นคือสังฆทานแท้ๆ

ได้บุญมากกว่าถวายกับพระพุทธองค์

ดังที่ทรงมีพุทธดำรัสไว้

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน