หญิง ชาย

คนทั้งหลายเชื่อว่าชายฝ่ายเลือกหญิง
ข้อเท็จจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่
หญิงเป็นฝ่ายเลือกชายมากมายไป
หาใช่ชายเลือกได้แต่ฝ่ายเดียว

เลือกรักคนรักเราเถิดจะเกิดผล
เลือกรักคนที่เขาไม่แลเหลียว
จึงมักเกิดปัญหารักข้างเดียว
ข้าวเลือกเคียวจึงร้างเกี่ยวเหี่ยวคานา

ฝากเตือนเพื่อนทั้งหลายทั้งชายหญิง
เป็นความจริงเรื่องหญิงชายทั้งหลายหนา
อยากจะบอกเคล็ดธรรมตามตำรา
เป็นวิชาเลือกคู่ที่สมกัน

“สมศรัทธา”คือเลื่อมใสไฝ่นิยม
ศรัทธาสมสิ่งใดให้เท่าทัน
รัตนตรัยฝักไฝ่ด้วยใจมั่น
เชื่อเหมือนกันทั้งคู่คือคู่ครอง

“สมศีลา”คือบัญญัติมั่นวินัย
ไม่สงสัยในประพฤติคนทั้งสอง
มีนิสัยคล้ายกันทุกครรลอง
นิยมต้องตรงกันนั้นเป็นคุณ

“สมจาคา”จาคะคือการให้
มีจิตใจเอื้อเฟื้อและเกื้อหนุน
รู้แจกทานแจกอาหารการทำบุญ
รู้เจือจุนสุนทานแผ่แก่ญาติมิตร

“สมปัญญา”สมค่าความรอบรู้
เปรียบดังผู้ทรงภูมิปราชญ์ฉลาดจิต
รู้เท่าทันทุกถ้อยคำทุกความคิด
นี่คือมิตรคู่สร้างสมสยมพร

โบราณว่ากากับหงส์ไม่ร่วมวงษ์
จึงควรคงตรึกฟังคำสั่งสอน
เลือกคู่สมเสมอกันไม่สั่นคลอน
บรรถรณ์หมอนไม่ขาดพินาศเอย

***************
อำพล เจน
๒๐มค๕๘

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน