เหรียญกษาปน์หลวงปู่หล้า วัดภูจ้อก้อ

เหรียญกษาปน์หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดภูจ้อก้อ ๕ เหรียญสุดท้ายที่ยังมีเก็บไว้ 

ได้มีการนำออกมาจำหน่ายเมื่อวันที่ ๙ มิย.๒๕๖๓

๑/ เหรียญพระรูป ร.๙ (มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐) เหรียญละ ๗,๐๐๐ บาท(มีผู้รับไปแล้ว)

๒/ เหรียญพระรูป ร.๕ – ร.๙ (๑๐๐ ปี กระทรวงยุติธรรม) เหรียญละ ๗,๐๐๐ บาท (มีผู้รับไปแล้ว)

๓/ เหรียญพระรูป ร.๕ – ร.๙ (๑๐๐ปี ศิริราชแพทยากร) เหรียญละ ๗,๐๐๐ บาท (มีผู้รับไปแล้ว)

๔/ เหรียญพระรูปพระบรมราชชนก (๑๐๐ ปี วันพระราชสมภพ)เหรียญละ ๕,๐๐ บาท (มีผู้รับไปแล้ว)

๕/ เหรียญพระรูปสมเด็จย่า (ฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา) เหรียญละ ๕,๐๐๐ บาท (ติดจอง)

 

บทเสริม

เหรียญกษาปน์หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
วัดภูจ้อก้อ มุกดาหาร
ปี ๒๕๓๗

เป็นเหรียญกษาปน์ที่ทำขึ้นเป็นที่ระลึกในโอกาสต่างๆ
มีหลายแบบหลายชนิด เช่นเหรียญพระรูปคู่ ร.๙กับร.๕,  ร.๙กับร.๑ ,ร.๙ กับร.๔ ,พระรูปพระบรมมหาชนก,พระรูปของสมเด็จย่า หรือแม้เหรียญ๑บาทหลังครุฑ ปี๒๕๑๗ ก็มี

จำนวนของทุกแบบทุกชนิดรวมกันทั้งหมดน้อยมาก

ไม่เกิน ๒๐เหรียญ

เสกพร้อมกับพระปิดตาหลวงปู่หล้าทุกประการ

เหรียญกษาปน์ชุดนี้ได้มีการแจกออกไปให้แก่ผู้ใกล้ชิดสนิทเชื้อบ้างเล็กน้อย

ช่วงแรกๆที่แจกออกไปนั้นยังไม่ได้มีการตอกโค๊ด

เมื่อเหรียญเหลือน้อยแล้วจึงคิดตอกโค๊ด “จป” ไว้เป็นเครื่องหมาย

 

 

———————–
อธิษฐานจิตเดี่ยวโดยหลวงปู่ผู้ทรงคุณ 8 รูป คือ

(1)หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี

(2)หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโภ วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย

(3)หลวงปู่ม่น ธมจิณฺโณ วัดเนินตามาก จ.ชลบุรี

(4)หลวงปู่คำพอง ติสโส วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี

(5)หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล จ.อุดรธานี

(6)หลวงปู่เครื่อง สุภทฺโท วัดสระกำแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ

(7)หลวงปู่พรหมมา เขมจาโร วัดถ้ำสวนหิน จ.อุบลราชธานี 

(8) หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต อธิษฐานจิตเป็นรูปสุดท้าย เมื่อวันที่ 8มีค2537 เวลา 15.09 น.

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน