โหราศาสตร์กับพุทธคุณ

การตรวจสอบวัตถุมงคลด้วยหลักการทางโหราศาสตร์
โดย : บัวหลวง บัวแก้ว

บทความนี้ผมเขียนขึ้นมา เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่า การตรวจสอบพุทธานุภาพ (พุทธคุณ) ยังมีอีกวิธีการหนึ่ง ซึ่งสามารถทำได้ คือการใช้วิชาโหราศาสตร์ ถ้าผู้อ่านบทความนี้มีความรู้ทางโหราศาสตร์ด้วยก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ก่อนอื่นผมขอเล่าที่ไปที่มาโดยสังเขปก่อนนะครับ…ผมศึกษาวิชาโหราศาสตร์นี้มา 40 ปี ก่อนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ.2517 และติดตามสังเกตผลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องว่า เป็นอย่างไร (ในเชิงวิชาการ) ต่อมาในปี 2537 – 2538 ผมสร้างพระพุทธชินราชขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อแจกในงานมงคล (งานแต่งงาน) ได้ใช้เวลาในการรวบรวมมวลสารสำคัญและเดินทางให้ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาอธิษฐานจิต รวมทั้งสิ้น 50 องค์ในระยะเวลา 8 เดือน อาทิเช่น หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ, และ หลวงปู่บุญ วัดบ้านนา เป็นต้น และทุกครั้งที่ครูบาอาจารย์ท่านอธิษฐานจิตเสร็จผมจะจับเวลาและบันทึกวันเวลาไว้เสมอ เมื่อผมมีเวลาว่างก็นำวันเวลาดังกล่าวมาคำนวณดวงชะตาขึ้น ซึ่งตรงกับหลักการในโหราศาสตร์ที่เรียกว่า “ดวงกาลชะตา” ซึ่งจะบอกเหตุการณ์และลักษณะสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้ดี

ตัวอย่างเช่น ดวงกาลชะตาที่หลวงปู่ชอบ ฐานสโม อธิษฐานจิตพระพุทธชินราชเสร็จ ที่วัดป่าโคกมน ได้บอกว่า พลังพุทธาคุณมากมายมหาศาล แม้หลวงปู่จะใช้เวลาอธิษฐานจิตเพียง 20 วินาทีเท่านั้น ตอนนั้นผมเองยังนึกน้อยใจว่า ทำไมท่านใช้เวลาน้อยจัง ตอนหลังเมื่อทราบจากดวงกาลชะตาแล้ว ผมได้ขอขมาโทษต่อท่าน (อธิษฐานถึงท่านในใจ) และสำนึกในความเมตตาของหลวงปู่

จากประสบการณ์ข้างต้นหลายๆครั้ง ผมได้นำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบวัตถุมงคลที่ผมทำบุญและเช่าบูชามา และที่พิเศษคือ ทราบถึงวัตถุมงคลนั้นเมื่อสัมพันธ์กับดวงชะตากำเนิดของผมอีกด้วย ผมมีหลักการและวิธีการตามลำดับ 3 ขั้นตอนดังนี้

1. ตั้งจิตอธิษฐานขอทราบพุทธานุภาพ (พุทธคุณ) ของวัตถุมงคลนั้นด้วยความเคารพ โดยไม่ปรามาสต่อครูบาอาจารย์ที่เมตตาอธิษฐานจิต ส่วนวันเวลาใดผมถือตามความสะดวกและความพร้อมเป็นเกณฑ์โดยไม่ได้คำนวณดวงชะตาล่วงหน้าไว้ก่อน
2. สวดมนต์ตามบทที่ผมชอบและสวดเป็นประจำ ที่ผมสวดประจำคือ บทธัมมจักรกัปปวัฒนสูตร บทมหาสมัยสูตร และบทสิบสองตำนาณ บทใดบทหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ ตามแต่มีเวลาเพียงพอ ทั้งกลางวันหรือกลางคืนที่สะดวก และเมื่อสวดมนต์เสร็จ ก็อธิษฐานตามข้อ 1 อีกครั้งหนึ่ง…. เมื่อเสร็จแล้ว จับเวลา ณ เวลานั้นเลย นำมาผูก “ดวงกาลชะตา” ขึ้น
3. ขั้นตอนนี้ คือ อ่านดวงชะตาที่คำนวณได้ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ …. หลักวิชาโหราศาสตร์ที่ผมใช้ …โหราศาสตร์ยูเรเนียน โหราศาสตร์ไทย และสากล

สิ่งที่ยากสำหรับบทความนี้คือ ผู้อ่านไม่มีความรู้ทางโหราศาสตร์แบบลึกซึ้ง (วิชาการ) การอธิบายแบบละเอียดคงทำได้ยาก ผมจะขออธิบายแบบย่อๆ เท่าที่จะสามารถทำได้ ไม่เน้นวิชาการและหลักการมากเกินไป

ตัวอย่างวัตถุมงคลที่ผมได้รับจากการทำบุญและตรวจสอบพุทธานุภาพด้วยวิธีนี้ คือ

1. พระแก้วช่วยไทย
2. ตระกรุดจันทร์เพ็ญดวงแก้วสารพัดนึก อาจารย์ปู่ซาสุด

(ไม่รับตรวจสอบวัตถุมงคลชิ้นอื่นๆ นะครับ)

 

พระแก้วช่วยไทย

ดวงกาลชะตา ของพระแก้วช่วยไทย คือ วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 22.12 น. นนทบุรี
( ดำเนินการตามลำดับครบ 3 ขั้นตอนแล้ว ท่านที่มีความรู้ทางโหราศาสตร์นำไปผูกดวงได้ )

ข้อมูลด้านโหราศาสตร์ (โหราศาสตร์ยูเรเนียน) มีดังนี้

1. เมอริเดียน = วัลคานุส/โพไซดอน = พุธ = มฤตยู/อาพอนลอน = จันทร์/โครโนส = ราหู/เนปจูน = ลัคนา/อังคาร = โครโนส/แอดเมตอส…. หมายความว่า พระแก้วช่วยไทยมีพุทธคุณสูงมาก อำนวยอวยพรให้ประสบความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึง…..
2. ลัคนา = สะท้อนโพไซดอน = คิวปิโด = จันทร์/วัลคานุส = เนปจูน/โครโนส = อาทิตย์/ศุกร์…. หมายความว่า ครูบาอาจารย์ที่อธิษฐานจิตมีพลังจิตแรงกล้าและเป็นผู้ทรงศีลอันบริสุทธ์
3. อาทิตย์ = สะท้อนเซอุส = พฤหัส/วัลคานุส = ศุกร์ = พฤหัส/อาพอนลอน = เมอริเดียน/โครโนส = เมอริเดียน/ฮาเดส…. หมายความว่า พระแก้วช่วยไทยเด่นทางความสำเร็จด้านต่างๆ โชคลาภ เมตตาและบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ

สรุป : พระแก้วช่วยไทย มีพุทธานุภาพสูงมาก (สูงสุด) ได้ผ่านการอธิษฐานจิตแผ่เมตตาจากครูบาอาจารย์ที่เป็นวิสุทธิสงฆ์ ยังประโยชน์ให้ผู้สักการะบูชา ประสบกับเหตุการณ์ด้านดีอย่างไม่คาดฝัน และอำนวยให้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน รวมทั้งแคล้วคลาดจากโรคภัยต่าง ๆ ได้ด้วย และเมื่อตรวจสอบความสัมพันธ์กับดวงชะตากำเนิดของผมแล้ว ผมได้อาราธนาขึ้นคอทันที

พระแก้วช่วยไทยที่ผมรับมาช่วยแจกนั้น บุคคลที่ได้รับแจกหลายท่านนำไปเลี่ยมคล้องคอ บางท่านเกิดอาการขนลุกทันทีเมื่อได้รับพระ ….

 

ตระกรุดจันทร์เพ็ญดวงแก้วสารพัดนึก อาจารย์ปู่ซาสุด

ดวงกาลชะตาของตระกรุดจันทร์เพ็ญฯ คือ วันที่ 10 พย.63 เวลา 22.26 นนทบุรี (ดำเนินการตามลำดับครบ 3 ขั้นตอนแล้ว)

ข้อมูลด้านโหราศาสตร์ (โหราศาสตร์ยูเรเนียน) มีดังนี้

1. อาทิตย์ = จันทร์/พฤหัส = ราหู/ศุกร์ = จันทร์/พูลโต = จันทร์/เซอุส = เมอริเดียน/จันทร์ … หมายความว่า ตระกรุดจันทร์เพ็ญนี้จะอำนวยความสุข และความเมตตาให้ผู้ครอบครอง (เมตตามหานิยม)
2. จันทร์ = เสาร์/อาพอนลอน = มฤตยู/เซอุส = ศุกร์/โพไซดอน = พฤหัส/มฤตยู = สะท้อนอังคาร = พุธ… หมายความว่า ตระกรุดจันทร์เพ็ญจะอำนวยให้จิตใจผู้ครอบครองมีความสุขอยู่เสมอ อุดมด้วยโชคลาภ และกิจการงานประสบความสำเร็จ
3. โครโนส + โพไซดอน – เมอริเดียน = พฤหัส/โพไซดอน = อาพอนลอน = เนปจูน = วัลคานุส = เมอริเดียน/โพไซดอน = เซอุส/โพไซดอน หมายความว่า ตระกรุดจันทร์เพ็ญนี้มีกำเนิดมาจากบุคคลผู้ทรงศีล มีพลังจิตและวิปัสสนาญาณที่แก่กล้า

สรุป : ตระกรุดจันทร์เพ็ญดวงแก้วสารพัดนึกของอาจารย์ปู่ซาสุด มีพุทธคุณสูงและเป็นดวงแก้วสารพัดนึกตามชื่อที่ตั้งไว้ และอำนวยความสุขให้ผู้ได้ครอบครอง ในด้าน โชคลาภ การงาน การเงิน และเป็นเมตตามหานิยม

หมายเหตุ : บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่แสดงให้เห็นว่า วิชาโหราศาสตร์สามารถนำมาใช้ในกรณีอื่นๆ ได้ นอกจากการพยากรณ์ชีวิตโดยทั่วไปแล้ว และผู้เขียนไม่มีความประสงค์ในการหาลูกค้าที่มาให้ดูดวงชะตาชีวิตหรือรับดูวัตถุมงคล เพราะไม่ได้มีอาชีพทางด้านนี้ นอกจากความเห็นเชิงวิชาการด้านโหราศาสตร์เท่านั้น

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน