คือครู

เราก็ศิษย์มีครู..หนึ่งบ้าง
ครูเรือจ้างเรือแจวเรือเอี่ยมจุ๊น
ล้วนเป็นครูชูช่วยอำนวยคุณ
มีบุญคุณหนุนนำทุกลำเรือ

จะเปรียบครูเป็นอะไรก็เท่านั้น
ไม่สำคัญเท่ารสเค็มเต็มเม็ดเกลือ
วิชาครูสอนฝากมีมากเหลือ
ไม่เคยเจือจางจืดชืดสักวัน

ถึงเวลาจำเป็น – จะได้ใช้
ครูสอนไว้อย่างไรจำให้มั่น
วิชาครูมีไว้ใช้ห้ำหั่น
ฟาดฟัน – อุปสรรค -จนได้ชัย

เราก็ศิษย์มีครูผู้ศักดิ์สิทธิ์
อิทธิฤทธิประสิทธิ์เสกทุกสมัย
ไม่เคยหวั่นพรั่นพรึงซึ่งสิ่งใด
ครูสอนไว้ใยจะกลัวทั่วแผ่นดิน

***************
อำพล เจน
๑๗มค๕๘

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน