รู้แก่ใจว่าตนเองเป็นกะเทยอย่าบวชดีกว่า

ปวดหัวกับเรื่องตีความ   —   พระวินัยห้ามบัณเฑาะก์บวช ก็จะตีความว่าบัณเฑาะก์คือคนที่มีอวัยวะ ๒ เพศ คนกะเทยก็เถียงว่าพวกตนไม่มีอวัยวะ ๒ เพศ ย่อมบวชได้ ไม่ผิดพระวินัย โดยที่จะไม่ยอมตีความไปที่เป็นคนมีจิตใจวิปริตสองเพศและมีการล่วงละเมิดทางเพศกับเพศเดียวกัน   —   ระหว่างการสวดอันตรยิกธรรม ขณะทำการอุปสมบท มีคำถามว่า

แชร์ :
Read more