20 ข้อห้ามของคนลาวโบราณ

คนโบราณมักมีข้อห้ามมากมาย สิ่งต้องห้ามเหล่านั้นไม่เป็นกฏหมาย จึงไม่มีบทลงโทษ ใครจะทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ ใครจะเชื่อก็ได้ ไม่เชื่อก็ได้ ข้อห้ามสารพัดสารเพอาจบางทีจะมีโทษมีภัยเฉพาะภูมิสถานและสังคมที่พวกเขาอยู่รวมกัน บางทีจะเป็นกุศโลบายเพื่อให้เป้าประสงค์ข้อห้ามบรรลุผล ข้อห้ามของแต่ละเชื้อชาติหมู่เหล่าไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเสมอไป ยกตัวอย่างเช่นคนไทยเราห้ามนุ่งผ้าเปียกเข้าบ้าน เพราะผีบ้านผีเรือนไม่ชอบ จะทำให้ปวดท้อง เบื้องหลังข้อห้ามนี้ อาจเพียงไม่ต้องการให้พื้นบ้านพื้นเรือนสกปรกเปียกน้ำ จึงเอาเรื่องผีบ้านผีเรือนมาขู่ ห้ามไม่ให้ใครข้ามหัวหรือเล่นหัว เพราะจะทำให้เทวดาประจำตัวไม่อยู่ด้วย และวิชาอาคมที่เรียนมาจากครูบาอาจารย์กับของที่อยู่ในตัวทุกอย่างจะเสื่อมหมด แต่ฝรั่งกลับไม่ถือเรื่องหัว

แชร์ :
Read more