ใครบางคนทนเห็นคนนับถือพญานาคไม่ได้

ไม่นับถือแล้วมาดูถูกกันทำไม ? กระแสเรื่องพญานาคทุกวันนี้มีผู้วิพากษ์ไปประการต่างๆ ทั้งทางดีและไม่ดี   บางคนก็วิพากษ์ว่าภพภูมิของพญานาคต่ำกว่าคนจะนับถือกราบไหว้ทำไม   พร้อมทั้งแสดงความสมเพชเวทนาและดูหมิ่นว่าผู้หลงใหลไปนับถือพญานาคนั้นเป็นคนโง่อีกด้วย จะว่าไปแล้ว ภพภูมิของพญานาคจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าภพภูมิของคนก็ช่างเถิด จะไปหงุดหงิดรำคาญใจคนที่เขานับถือพญานาคไปทำไม คนที่ถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเสียเองก็ยังมีทั้งคนดี คนชั่ว, คนชั้นต่ำ คนชั้นสูง, คนรวย คนจน,คนมีอำนาจวาสนา คนธรรมดาสามัญ, คนโง่ คนฉลาด,

แชร์ :
Read more