ใครบางคนทนเห็นคนนับถือพญานาคไม่ได้

ไม่นับถือแล้วมาดูถูกกันทำไม ?
กระแสเรื่องพญานาคทุกวันนี้มีผู้วิพากษ์ไปประการต่างๆ ทั้งทางดีและไม่ดี
 
บางคนก็วิพากษ์ว่าภพภูมิของพญานาคต่ำกว่าคนจะนับถือกราบไหว้ทำไม
 
พร้อมทั้งแสดงความสมเพชเวทนาและดูหมิ่นว่าผู้หลงใหลไปนับถือพญานาคนั้นเป็นคนโง่อีกด้วย
จะว่าไปแล้ว ภพภูมิของพญานาคจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าภพภูมิของคนก็ช่างเถิด จะไปหงุดหงิดรำคาญใจคนที่เขานับถือพญานาคไปทำไม
คนที่ถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเสียเองก็ยังมีทั้งคนดี คนชั่ว, คนชั้นต่ำ คนชั้นสูง, คนรวย คนจน,คนมีอำนาจวาสนา คนธรรมดาสามัญ, คนโง่ คนฉลาด, คนเป็นอริย คนไม่เป็นอริย ฯลฯ
คนด้วยกันเองยังไม่นับถือกันก็มี
แถมยังดูหมิ่นเหยียดหยามกันเองก็มี
 
คนน่ากราบไหว้นับถือย่อมมี
 คนน่ารังเกียจเหยียดหยามย่อมมีเป็นธรรมดา
ตราบใดที่คนยังไม่เป็นพระอรหันต์กันทั้งหมด
 
แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน