พระพิฆเนศ ๒ แผ่นดิน ปางอุ้มชายา

พระพิฆเนศเท่าที่มีการจัดสร้างขึ้นในประเทศอินเดียนั้นมีอยู่ทั้งหมด ๓๒ ปาง เป็นปางอุ้มชายา ๘ ปาง

แชร์ :
Read more