เหรียญหล่อแสงธรรม หลวงปู่แสง ญาณวโร

เหรียญหล่อรูปเหมือน หลวงปู่แสง ญาณวโร รุ่นแสงธรรม

คณะศิษย์อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณหลวงปู่ พร้อมกับจัดพิมพ์หนังสือแสงธรรม รวมคำสอนของหลวงปู่ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน

เหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่แสง ญาณวโร รุ่นแสงธรรม จัดสร้างขึ้นหลายเนื้อ รายละเอียดดังนี้ :

 

๑/ เหรียญหล่อรุ่นแสงธรรมเนื้อพิเศษผสมชนวนทองคำ ๒๗ บาท จำนวนสร้างสุทธิ ๖๗ เหรียญ

๒/ เหรียญหล่อรุ่นแสงธรรมเนื้อเงิน จำนวนสร้างสุทธิ ๒๗๕ เหรียญ

๓/ เหรียญหล่อรุ่นแสงธรรมเนื้อพิเศษผสมปลอกลูกปืน จำนวนสร้างสุทธิ ๔๐๐ เหรียญ

๔/ เหรียญหล่อรุ่นแสงธรรมเนื้อโลหะผสม จำนวนสร้างสุทธิ ๒,๒๕๐ เหรียญ

๕/  เหรียญหล่อรุ่นแสงธรรมเนื้อโลหะผสม ทำผิวสนิมเขียว จำนวนสร้างไม่เกิน ๑๐ เหรียญ

๖/ เหรียญหล่อรุ่นแสงธรรมเนื้อโลหะผสม ทำผิวเงิน จำนวนสร้าง ๒๐๐ เหรียญ

 

พร้อมกับเหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ ได้มีการจัดสร้างพระขุนแผนแสงธรรม เนื้อผง จำนวน ๒๐๐ องค์  ผู้สร้างคือพระอาจารย์ คณิสสร  ผลญาโณ  

พระขุนแผนแสงธรรมมี ๒ พิมพ์

๑/ พิมพ์แขนอ่อน จำนวนสร้าง ๕๐ องค์

 

๒/ พิมพ์ยอดขุนพลวังหลวง จำนวนสร้าง ๑๕๐ องค์

( รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/ampol.jane/posts/2587481837970633 )

 

หลวงปูแสงอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นแสงธรรม เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา 14.44 น.

 

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน