เหตุเกิดที่วัดบ้านเบิด

ห้วงหนึ่ง

หลวงตาไปพักอยู่วัดบ้านเบิด
พวกศิษย์ก็เลยชวนกันพัฒนาพื้นที่วัด
เริ่มดายหญ้าถางไม้ ที่มันรกเกะกะ
ทำความสะอาดพื้นที่ก่อนจะทำอย่างอื่น

มีดอีโต้คมขนาดโกนขนหน้าแข้งได้

นายอ๊อดฟันไม้พลาดท่าไหนไม่ทราบ

คมอีโต้สับฉั๊วะเข้าที่ขาตนเอง

แถวๆข้อพับ

พ่อบุญเลิศเล่าว่าตนเองตกใจร้องเสียงหลง

แผลเปิดเหวอะน่ากลัว

หลวงตาอยู่แถวนั้นพอดี

ท่านโดดเข้าหา

เอามือตะปบแผลไว้

ปากเป่าปู้ดๆ

พอปล่อยมือ

ไม่ปรากฏแผลเลย

เห็นแค่รอยเนื้อปูดเป็นเส้นตามรอยคมอีโต้เท่านั้น

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน