พระพุทธไสยาสน์ วัดสักกะวัน

พระพุทธไสยาสน์ (ปางปรินิพพาน)วัดสักกะวัน
พระญาณวิศาลเถร
หลวงปู่หา สุภโร

๒๐ พค. ๒๕๖๐ ตอนกลางคืน พระญาณวิศาลเถร (หลวงปู่หา สุภโร) ได้ประกอบพิธีอธิษฐานจิตพระพุทธไสยาสน์ (ปางปรินิพพาน)ตามอัธยาศัย เพื่อจะให้นำไปแจกให้กับผู้บริจาคปัจจัยสมทบผ้าป่าหาทุนสร้างพระประธานนาคปรก วัดป่าถ้ำค้อ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

นอกจากพระพุทธไสยาสน์แล้ว ยังมีวัตถุมงคลรูปแบบอื่นเข้ารับการอธิษฐานจิตพร้อมกันด้วย

ดังมีรายละเอียดตามนี้

๑/ พระพุทธไสยาสน์ (ปางปรินิพพาน) เนื้อปลอกลูกปืน จำนวนสร้าง ๕๐๐ องค์ แบ่งถวายหลวงปู่หา ๑๐๐ องค์

๒/ พระพุทธไสยาสน์ (ปางปรินิพพาน) เนื้อผง จำนวนสร้าง ๕,๐๐๐ องค์ แบ่งถวายหลวงปู่หา ๑,๐๐๐ องค์

– ทั้ง๒รายการข้างต้นนี้..หลังจากแบ่งถวายหลวงปู่หาแล้ว ส่วนที่เหลือจะได้แบ่งถวายวัดป่าโคกลาด ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี,วัดป่าธรรมสันติ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่และนำไปแจกให้กับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยทอดผ้าป่าในวันที่ ๓๐ พค.๖๐ ที่วัดป่าถ้ำค้อ ต่อไป

๓/ รูปเหมือนพระอรหันต์จี๊กงเนื้อผงธรรมดา  ของสมาคมเต็กก่า จีจี้เกาะ เมืองบูกิตมาตาแยม รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย จำนวนสร้าง ๒,๐๑๖ องค์

๔/ รูปเหมือนพระอรหันต์จี๊กงเนื้อผงพิเศษ จำนวนสร้าง ๒๕๐ องค์ แบ่งถวายหลวงปู่หา ๑๐๐ องค์ ..ส่วนที่เหลือแบ่งแจกให้ผู้มีคุณูปการหลายท่าน

๔/เหรียญกษาปน์ ร.๙ ส่วนใหญ่เป็นเหรียญสลึงกับห้าสิบสตางค์ ซึ่งเพื่อนสมาชิกในfacebookรวบรวมมาเพื่อขอรับการอธิษฐานจิต จำนวนไม่ทราบ(ยังไม่ได้นับ)

แชร์ :

ความคิดเห็น

** โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาน